Helgebostad Hagebruk

Helgebostad Hagebruk drives av Elisa Helgebostad på Helgebostadøya, Hitra. Her dyrkes det godt over hundre ulike vekster, ettårige og flerårige, grønnsaker og urter. 

Helgebostad Hagebruk is run by Elisa Helgebostad on Helgebostadøya, Hitra. The gardens has over a hundred different varieties of plants, perennial and annual, vegetables and herbs

Kurspåmelding

Gratis

Course Information