Nordheim Gård

Nordheim Gård er en liten familiedrevet gård som ligger på Nordhammaren på Frøya. Her driver vi med birøkt og småskala livdyrproduksjon på den gamle norske geiterasen Kystgeit.

Fasinasjon for pollinerende insekter og ønske om å kunne utnytte den lokale floraen på Frøya førte til at vi i 2019 etablerte den første av våre bigårder. Vi er opptatt av at birøkten drives på bienes premisser, og at honningen skal være kortreist og 100% naturlig.

Sommeren på Frøya gir sjelden store mengder honning. Først når sensommeren setter inn, og lyngheiene farges lilla av millioner av lyngblomster, klarer biene å fylle opp et lite lager vi kan høste av.

Nordheim Gård har etablert bigårder på ulike lokaliteter på Frøya. Floraen lokalt rundt hver bigård er unik, noe som gjør at honningen fra hver enkelt bigård får en særegen smak og farge, og kan variere fra sesong til sesong. Honningen fra hver enkelt bigård holdes derfor adskilt og blir skånsomt bearbeidet og tappet på gårdens eget slyngerom.