Nettverket Smaker fra Øyriket

Smaker fra Øyriket er et bedriftssamarbeid av lokalmatprodusenter fra Hitra og Frøya med røtter i landbruk, sjømatnæringen og produksjon av drikkevarer. Nettverket består av entusiastiske og samarbeidsvillige bedrifter som deler kompetanse og erfaringer, og som på flere måter utfyller hverandre. Bedriftene har hver for seg en godt forankret produksjon av egne merkevarer, og samlet sett lang og bred erfaring.

Nettverkssamarbeidet har utløst flere interne samarbeidsrelasjoner mellom de deltagende bedriftene med svært gode resultat. Samarbeidet har ført til at bedriftene har blitt mer oppmerksom på hverandre, utveksler erfaringer og kjøper varer/tjenester fra hverandre. Samtidig som de inspirer hverandre til videre produktutvikling. Selv om bedriftssamarbeidet er relativt nytt (29.06.2021) finnes det flere eksempler på at det har bidratt til å løfte småskala produksjon av mat og drikke i regionen.

Nettverket opererer i en region med korte avstander mellom produsenter og hvor det er lett å møtes for produktutvikling og meningsutveksling- lett å møtes. Flere av produktene som nettverkets medlemmer tilbyr har klart preg av regionens geografi, topografi og flora, og de gode klimatiske forholdene som spesielt Golfstrømmen bidrar til. I tillegg er regionen kjent for å ha en usedvanlig god vannkvalitet.

Våre medlemmer

Smaker fra Øyriket består av: Hitra Gårdsmat, Helgebostad Hagebruk, Dolmøy Seafood, Garnviks Røkeri, Hurran Spiseri, Bryggeriet Frøya, DalPro Gårdsmat, Hitramat, Nordheim Gård og samarbeidspartnerne Hotell Frøya og Hjorten Hotell.