Helgebostad Hagebruk

Helgebostad Hagebruk drives av Elisa Helgebostad på Helgebostadøya, Hitra. Her dyrkes det godt over hundre ulike vekster, ettårige og flerårige, grønnsaker og urter. Hagene og en dyrkningstunnel er på tilsammen på ca 4,5 dekar og omkranser huset der hun bor med sine to sønner og en flokk høner og ender.

Omvisninger holdes året rundt sålenge det ikke er snø. I sesongen gjøres omvisninger med handling direkte fra åkeren, perfekt for den matinteresserte. Grønnsaker og urter selges til restauranter og privatpersoner, med utsalg fra bruket under sommeren. Elisa leier seg også ut til kokkeoppdrag, arrangerer workshops og deltar i ulike prosjekt.

Gjennom arbeidet med plantene er målet å utforske muligheter for fremtidens mathager, og menneskenes plass i dette.